na INLIS000000000003849 20151130213910.0 151130t20082015jkia gr6 ind d 978-602-8250-35-1 010-111500000000336 PERPUSDA KLU [ 14 ] 741.3 741.3 Tim S 700 3217 Tim Aku Anak Saleh Komik Ahlak Mulia Sang Jagoan:The Hero Jakarta PT Anak Saleh Pratama 2008 7, 107 hlm. Illus 14x20,5 cm. Komik 3217/PB/2012 3218/PB/2012